konkurs Tag

U okviru javnog poziva za finansiranje realizacije umetničkih programa u prostorima nezavisnog kulturnog stvaralaštva u okviru programskog luka „Doček”, odobrene su 23 prijave. Cilj ovog javnog poziva je bila podrška izvođačima, afirmisanim i marginalizovanim umetničkim grupama, odnosno grupama marginalizovanih pojedinaca, a namenjen je programima koji će biti realizovani u okviru svečanog otvaranja godine kulturne prestonice, u toku programskog luka „Doček”. Rezultati konkursa: Redni broj  Podnosilac prijave Naziv projekta 1. Dečiji kulturni centar Novi Sad Disko veče pop hora „Radio” 2. Dušan Šujić PR Ugostiteljska