unesco-seeklogo

Музеј савремене уметности Војводине

Музеј савремене уметности Војводине

Музеј савремене уметности Војводине музеолошко-истраживачки приступа чувању и изложбеној презентацији дела савремене уметности друге половине 20. и 21. века, повезујући локалну уметничку сцену са интернационалном.

У музејском фонду налазе се уметничке збирке слика, скулптура, објеката и инсталација, графика и цртежа, концептуалне уметности, филма, видеа и фотографије, интермедијских и дигиталних радова, архитектуре, урбанизма и дизајна из друге половине 20. и почетка 21. века у Војводини, Србији, али и дела иностраних уметника, уметница и уметничких група. Поред тога Музеј прикупља, систематизује и чува богату библиотечко и документарно-архивску грађу о свим протагонистима и појавама релавантним за историју уметности Војводине.

Музеј савремене уметности Војводине је усмерен ка системском проучавању и ревалоризацији историје уметности друге половине 20. и 21. века у Војводини, Србији и регији, кроз многе студијске, проблемске, ретроспективне и монографске пројекте, којима се кроз нове приступе и методе рада афирмишу значајне историјске уметничке појаве и личности, уз истовремени контунирани рад на едукацији публике.

Поред успостављања контаката и сарадње са многим иституцијама из Србије, региона бивше Југославије и ширег интернационалног простора, задатак музеја је и да указује на недовољно афирмисане приступе, маргиналне или алтернативне токове из уметничке прошлости уз истовремени подстицај савремене продукције и праксе ангажовањем њених актера кроз тематске и самосталне изложбе, акције, говорне програме, радионице, филмске пројекције, музичке догађаје и слично, намењене стручној и широј јавности.

Један од најуспешнијих српских продуцената и ди-џејева управо се вратио са турнеје у Индији и стиже на Дочек 13. јануара: Space Motion & Tribe слушамо у Музеју савремене уметности Војводине, који ће угостити фанове техна и хауса по узору на светски тренд спајања оваквих простора и електронске музике. Овај визионарски продуцент и ди-џеј који је сваког дана корак ближе светској доминацији, наступиће са својим гостима ди-џејевима из земље и региона, међу којима је и популарни италијански ди-џеј Undercаtt.

Scroll to Top