unesco-seeklogo

Goran Despotovski / Ogrlica

Goran Despotovski / Ogrlica

Interaktivni video rad „Ogrlica” Gorana Despotovskog, vizuelnog umetnika, profesora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i predsednika Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, i performera Sofije Lukić i Dimitrija Despotovskog, biće predstavljen na Dočeku, 31. decembra, na maloj sceni u Štrosmajerovoj.

Koncept rada baziran je na vizuelnoj interpre­taciji svedene forme, kroz procese određenih kretanja subjekta i okoline. Rad „Ogrlica” predstavlja video u tri dela, u kojem su prisutni principi kretanja: nastajanja i nestajanja, energije duha i okolnih prisutnih manifestacija. Privid ovog prikaza je u jednoličnom kretanju dominantne forme figure, obrisa i fluidnog prostora. Ovu podelu u kretanju karakterišu zadati smerovi pokreta: u horizontali (x-osa), vertikali (y-osa) i kretanje forme u osi simetrije (s-osa). Sve relacije čine jedinstvo procesa kretanja koje iziskuje ciklus u susretu, ali i prolaznosti. Rad „Ogrlica” je zapravo geometrija kretanja u beskonačnom prostoru koncentrisana u osi ogrlice, koja u prvom delu video rada ima frontalni prikaz dok u završnici centralni. Ova promena se neosetno odvija kroz tri dela video rada, čineći na taj način celinu.

Početno kretanje po horizontu je jednolično, ono je melanholična predstava koja je prisutna u svima nama, ono je skup i instrument kao personifikacija realnog kretanja, kao manifestacija svojstvena prirodnom toku. Relacija ovog kretanja govori o prirodnoj potrebi za komunikacijom, potrebom za deljenjem i potrebom za drugim. U kretanju kroz horizontalni kadar predmet dominacije čini objekat koji se kreće u svojoj osi simetrije celim kadrom. Ovo kretanje je unutrašnje, kretanje oko svoje ose, oko ose simetrije. Kretanje koje odvaja prirodni ciklus od nas i predstavlja naš unutrašnji pokret. Ovo kretanje pokreće figura koja je nalik pokretnoj fleci, formi koja kroz svoju amorfnost apsorbuje dinamiku pokreta u karakteru skupljanja-širenja, ona je skup premeravanja, matrica u pokretu, tačka nastajanja ili nestajanja. Dodatna interakcija vertikalnih kretanja u posebnom sloju je stilizovana maska koja čini skup generisanih linija vidljivog stanja prethodna dva kretanja. Ova kretanja kao posebni sloj slike, otvara vidljivi prostor slike u zavisnosti od dodatne dinamike isprovocirane zvukom iz okoline. Ovako postavljena linija ili maska osetljiva na zvuk u dinamičnim oscilacijama kretanja pokreće sliku u relaciji naniže i naviše.

Ceo proces u tri dela čini celinu koja ujedinjuje odnose životnih kretanja, spojeva, ali i prolaznosti i vraćanju periodike kretanja unazad. Ova relacija kretanja proteže se od melanholičnog preko umnožene dinamične forme u interakciji do centralnog kružnog kretanja.

Goran Despotovski rođen je 13. avgusta 1972. u Vršcu, Srbija. Diplomirao je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu (1995); na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio je osnovne akademske (1999) i magistarske studije slikarstva (2003), i stekao zvanje: Doktor umetnosti – Likovne umetnosti (2018). Na istoj akademiji je i zaposlen (od 2004). Izabran je u zvanje redovnog profesora, za užu umetničku oblast Slikarstvo (od 2019). Predsednik je Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (od 2017). Izlagao je na šezdeset tri samostalne i na više kolektivnih izložbi u zemlјi i inostranstvu. Višestruko je nagrađivan iz oblasti likovnih umetnosti. Autor je više projekata u okviru AUNS: Razlike (2005–), Slika (2011–), Knjiga (2016), Prostor digitalne slike (2016) i projekata u okviru SULUV: SMIC. pokretna forma (2019–), Pomeraj u kôdu (2021–) i dr.

 

Foto: Promo

Scroll to Top