unesco-seeklogo

Kulturna stanica Bukovac

Kulturna stanica Bukovac

Spoj kulturnog nasleđa nekadašnjeg doma kulture i savremenih tokova u kulturi, ekologiji i sportu čine identitet Kulturne stanice Bukovac. U susretu inovativnog pristupa rekreaciji i kulturnog potencijala prostora za kulturu, stvoren je novi model konzumacije kulturnih sadržaja koji Bukovac nudi lokalnom stanovništvu, ali i svim Novosađanima i Novosađankama.

Velike zelene površine pružaju mogućnost za koncerte i druge programe na otvorenom, a obližnji teren za adrenalinske sportove daje jednu od okosnica sadržaja kulturne stanice. Enterijer bivšeg Doma kulture sa starim projektorima omogućava projekcije filmova sa originalnih filmskih traka, te dobija novu namenu u interpretaciji kulturnog nasleđa kraja.

Scroll to Top