unesco-seeklogo

SKCNS Fabrika / Distrikt

SKCNS Fabrika / Distrikt

Fabrika je programski prostor Studentskog kulturnog centra Novog Sada, koji se nalazi u Kreativnom distriktu, delu grada koji je nakon više decenija doživeo transformaciju i, uz poštovanje specifičnog identiteta lokacije, postao centar savremenog stvaralaštva.

SKCNS Fabrika, sada u društvu obnovljenih prostora Kreativnog distrikta – Radionice, Skladišta, Menze, Biroa i Kulturne stanice Liman, predstavlja dobro poznato mesto za razmenu raznovrsnih umetničkih sadržaja. Fabrika pruža niz mogućnosti, jer je prostor veoma prilagodljiv raznim programskim dešavanjima.

Studentski kulturni centar Novi Sad (SKCNS) je osnovan 1993. godine i od velikog je značaja za kulturni život mladih u Novom Sadu.

Scroll to Top