unesco-seeklogo

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Dobro došli u našu Politiku privatnosti!

 

Mi smo Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”, sa sedištem na adresi Trg slobode 3, Novi Sad, Republika Srbija, CIN 28829922, TIN 109849130 (u daljem tekstu: mi ili Fondacija). Naša Politika privatnosti je dokument koji odražava Fondacijin temeljni pristup privatnosti korisnika i pokazuje kako prikupljamo, delimo i koristimo vaše lične podatke. Takođe, Politika privatnosti objašnjava kako možete ostvariti prava koja imate kao subjekt podataka. 

Pošto cenimo privatnost svih posetilaca našeg veb-sajta, kreiranjem ove Politike privatnosti želeli smo da obradu vaših ličnih podataka učinimo jasnom, transparentnom i razumljivom za vas.

Ova Politika privatnosti se odnosi na sve pojedince koji pristupaju našem veb-sajtu na https://docekns.rs/sr/home/ , šalju nam upite putem veb-sajta ili se prijavljuju na naš njuzleter.

Mi smo u poziciji kontrolora podataka, što znači da prikupljamo i obrađujemo lične podatke u vezi sa interakcijama na našem veb-sajtu i korišćenjem naše usluge.

Zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Politikom o kolačićima, ova Politika privatnosti je deo Ugovora koji se odnosi na vas. Stoga vas molimo da ga pažljivo pročitate kako biste razumeli sve potrebne informacije u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka.

Svaki izraz napisan velikim slovima, ali nedefinisan u ovoj Politici privatnosti, imaće značenje koje mu je dato u našim Uslovima korišćenja.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas putem gdpr@visitns.rs.

 

 1. Definisani pojmovi
 2. Koje lične podatke prikupljamo?
 3. Zašto prikupljamo lične podatke?
 4. Lica mlađa od 15 godina
 5. Kako koristimo prikupljene lične podatke?
 6. Koliko dugo čuvamo lične podatke?
 7. Sa kim delimo vaše lične podatke?
 8. Vaša prava
 9. Kako održavamo bezbednost ličnih podataka?
 10. Promene politike privatnosti
 11. Kontaktirajte nas

 

 1. Definisani pojmovi

 

Pojam Značenje
Saglasnost Vaš izričiti pristanak na obradu vaših ličnih podataka. Osobe koje imaju 15 ili više godina mogu same dati pristanak na obradu svojih ličnih podataka.
Kolačići

 

Mali delovi podataka koji se čuvaju na vašem uređaju (računaru ili mobilnom uređaju), koji se koriste za praćenje vašeg korišćenja veb-sajta i za sastavljanje statističkih zapisa o aktivnostima veb-sajta. Za detaljnije objašnjenje upotrebe kolačića i načina na koji možete da upravljate njima, posetite našu Politiku kolačića.
Procesor podataka Bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje lične podatke u naše ime. Možemo koristiti usluge različitih provajdera usluga kako bismo efikasnije obrađivali vaše lične podatke.
Subjekt podataka

ili

ti

Svako fizičko lice koje deli svoje lične podatke sa nama.
GDPR Opšta uredba o zaštiti podataka 2016/679.
Lični podaci Bilo koja informacija koja se odnosi na identifikovano fizičko lice ili ono koje je moguće identifikovati – Subjekt podataka.

 

Ø  Identifikovano fizičko lice je ono koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, koristeći identifikatore kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator, ili pomoću jednog/više faktora koji se odnose na fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet.

 

Shodno tome, podaci o pravnom licu ne mogu se smatrati ličnim podacima, ali registracija u ime pravnog lica može uključivati deljenje ličnih podataka. Na primer, informacije koje se odnose na preduzeća sa jednim licem mogu predstavljati lične podatke kada omogućavaju identifikaciju fizičkog lica.

 

Ova pravila se takođe primenjuju na sve lične podatke u vezi sa fizičkim licem u toku profesionalne delatnosti, kao što je zaposlenje u kompaniji ili organizaciji, broj poslovnog telefona zaposlenog ili adresa poslovne e-pošte kao što je „ime.prezime@kompanija.com”.

 

Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na informacije koje ne mogu dovesti do identifikacije pojedinca (anonimizovane informacije).

 Obrada Svaka aktivnost ili skup aktivnosti koje se obavljaju na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, bez obzira da li su automatizovani ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, preuzimanje, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Usluge Učiniti dostupnim bilo koji sadržaj na veb-sajtu. Usluga ne uključuje bilo koje druge (ako ih ima) usluge koje pružamo bez korišćenja veb-sajta.
Veb-sajt  Naš sajt, dostupan na adresi https://docekns.rs/en/home.

 

 

 1. Koje lične podatke prikupljamo?

Vaše lične podatke možemo prikupljati i dobijati na nekoliko načina:

dobrovoljno – podatke koje namerno delite sa nama, korišćenjem našeg veb-sajta ili kontaktiranjem preko naše opšte kontakt mejl adrese:docek@ns2022.rs.

 

 • automatski – podaci koje prikupljamo kada pristupate našem veb-sajtu

 

 • korišćenjem kolačića – detaljno objašnjeno u našoj Politici kolačića

 

Svi prikupljeni lični podaci mogu se podeliti u sledeće grupe:

 

 • Podaci koje ste vi dali

 

E-adresa

Da biste se pretplatili na naš Njuzleter i primali naš sadržaj, zamolićemo vas da ostavite vaš imejl.

 

Dodatne informacije

U slučaju da želite da nas kontaktirate putem kontakt forme dostupne na našem veb-sajtu, ili putem bilo koje druge e-mail adrese dostupne na našem veb-sajtu (uključujući našu opštu kontakt adresu e-pošte: docek@ns2022.rs), od vas će biti zatraženo da unesete svoje ime, imejl i poruku.

Pravila o obradi podataka odnose se samo na podatke o fizičkim licima, a ne regulišu podatke o pravnim licima (kao što su preduzeća). Međutim, u slučajevima kada se informacije odnose na preduzeća sa jednim licem, one mogu predstavljati lične podatke, ako ti podaci omogućavaju identifikaciju fizičkog lica. Ova pravila se takođe primenjuju na sve lične podatke koji se odnose na fizička lica u toku profesionalne delatnosti, kao što su činjenica zaposlenja u preduzeću/organizaciji, broj poslovnog telefona zaposlenog ili poslovna adresa e-pošte kao što je „ime.prezime@kompanija.com”.

Svi lični podaci koje nam dostavite moraju biti istiniti, potpuni i tačni. Kao subjekt podataka, imate obavezu da nas obavestite o svim promenama takvih ličnih podataka.

 

 • Automatski prikupljeni podaci

 

Tehnički podaci

Kada pristupite našem veb-sajtu, neke informacije o vama biće automatski prikupljene. Takvi podaci uključuju vašu IP adresu, tip uređaja i jedinstveni identifikacioni broj, pretraživač, široku geografsku lokaciju (npr. država ili grad) i druge slične tehničke informacije. Ovi tehnički podaci takođe uključuju informacije koje prikupljamo korišćenjem kolačića i sličnih tehnologija za praćenje. Više o tome možete pročitati u našoj Politici kolačića.

Mi merimo saobraćaj i trendove korišćenja za naš veb-sajt korišćenjem analitičkih alata, koji prikupljaju informacije koje vaš uređaj šalje na naš veb-sajt. Na primer, analiziramo veb-sajtove koje posećujete, dodatke koje koristite, kao i druge informacije koje nam pomažu da poboljšamo naš veb-sajt. Takve analitičke informacije se prikupljaju i koriste zajedno sa identičnim informacijama od drugih korisnika, tako da se ne mogu koristiti za identifikaciju nekog određenog pojedinca.

 

Podaci o vašem korišćenju

Prikupljamo i snimamo podatke i sesije kada pristupate našem veb-sajtu i koristite ga. Takve informacije mogu uključivati lične podatke.

 

Podaci o mobilnom uređaju

U cilju obezbeđivanja najboljeg performansa našeg veb-sajta, kao i sprovođenja analize daljeg poboljšanja, prikupljamo određene podatke sa vašeg mobilnog uređaja. Takvi podaci se mogu odnositi na tip vašeg mobilnog uređaja, identifikacioni broj, datum i vremenske oznake korišćenja veb-sajta. Pored toga, tehnologije praćenja koje koristimo na veb-sajtu pomažu nam da prikupimo zbirne, nelične statističke podatke.

 

 1. Zbog čega prikupljamo lične podatke?

 

Podaci koje prikupljamo  Svrha prikupljanja Pravni osnov
 

 

 

 

 

Ime i prezime, adresa e-pošte, drugi podaci dostupni na vašem nalogu na društvenim mrežama (ako odlučite da nas kontaktirate putem Fejsbuka, Instagrama ili Jutjuba), kao i svi dodatni podaci koje odlučite da podelite sa nama.

 

Odgovori na vaše upite

 

Prikupljamo vaše lične podatke da bismo:

 

·         odgovorili na vaše upite poslate na: docek@ns2022.rs, putem društvenih mreža, ili bilo koje druge adrese e-pošte dostupne na našem veb-sajtu;

 

·         Vam odgovorili u vezi sa drugim zahtevima koje nam uputite, ili kada izrazite interesovanje za dobijanje informacija o nama.

 

 

 

 

Obrada je neophodna za izvršenje Ugovora, sklapanje takvog Ugovora sa Vama, kao i za odgovaranje na Vaša pitanja ili zahteve u vezi sa korišćenjem našeg veb-sajta ili kulturnih stanica.

E-adresa. Njuzleter

 

Ako odlučite da se pretplatite na dobijanje njuzletera od nas, mi ćemo zadržati vašu e-adresu. Na ovaj način možemo da vas obaveštavamo o važnim izmenama.

Obrada se zasniva na vašoj saglasnosti. Takvu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku, što neće uticati na zakonitost obrade na osnovu vašeg pristanka pre takvog povlačenja.

 

U slučaju da želite da se odjavite sa našeg njuzletera, to možete učiniti tako što ćete pratiti uputstva na kraju svake e-pošte koju ste dobili od nas.

Tehnički podaci i podaci o mobilnim uređajima. Upravljanje, analiziranje i poboljšanje našeg veb-sajta i usluge


Automatski prikupljene informacije se koriste za:

·         upravljanje našim veb-sajtom,

·         poboljšanje upotrebe i performansa našeg veb-sajta, održavajući ga ažuriranim i relevantnim,

·         analiziranje upotrebe veb-sajta kao i merenje interesovanja naših posetilaca,

·         utvrđivanje da je sadržaj na veb-sajtu predstavljen najefikasnije za vas i vaš uređaj.

Obrada se zasniva na vašoj saglasnosti. Osim ako je neophodno da se pruži usluga ili njen deo, pružanje vaših ličnih podataka nije zakonski ili ugovorni zahtev i možete odbiti da otkrijete bilo kakve lične podatke.

 

Saglasnost možete povući u bilo kom trenutku i to neće uticati na zakonitost obrade na osnovu vašeg pristanka pre povlačenja.

 

 

Nikakvi lični podaci se ne obrađuju van određene svrhe. Ne prodajemo bilo kakvu vrstu ličnih podataka, ne otkrivamo lične podatke drugim trgovcima, niti dajemo vaše lične podatke bilo kojoj trećoj strani osim ako smo na to striktno primorani zakonom.

 

 1. Lica mlađa od 15 godina

 

Sajt nije namenjen deci i ne prikupljamo svesno podatke koji se odnose na decu. Ako ste mlađi od 15 godina, molimo vas da nam ne dajete nikakve lične podatke o sebi.

U slučaju da otkrijemo da smo prikupili lične podatke od osobe mlađe od 15 godina, takve informacije će biti odmah izbrisane.

Ako verujete da smo prikupili lične podatke od osobe mlađe od 15 godina, kontaktirajte nas putem gdpr@visitns.rs.

 

 

 1. Kako koristimo prikupljene lične podatke?

 

Nećemo koristiti bilo koji od prikupljenih ličnih podataka koji se odnose na vas bez vašeg pristanka ili bez odgovarajuće pravne osnove u skladu sa odeljkom „Zašto prikupljamo lične podatke“ Politike privatnosti.

Vaše lične podatke ćemo koristiti isključivo u svrhe za koje se prikupljaju, i to samo u slučajevima kada za to imamo razuman i zakonit pravni osnov.

U cilju postizanja najvišeg nivoa bezbednosti ličnih podataka, naše osoblje je zakonski vezano profesionalnom tajnom. Pored toga, koristimo različite pravne, tehničke i organizacione mere da sprečimo otkrivanje bilo koje relevantne informacije izvan zakonske svrhe za koju se prikupljaju.

 

 1. Koliko dugo čuvamo lične podatke?

 

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko vremena koliko je potrebno da se ispuni svrha za koju se prikupljaju, odnosno onoliko koliko imamo vašu saglasnost.

Prilikom određivanja perioda čuvanja podataka, uzimamo u obzir domaće zakone, ugovorne obaveze, kao i očekivanja i zahteve naših kupaca i posetilaca veb-sajta. Kada nam vaši lični podaci više ne budu potrebni, ili nakon vašeg zahteva za brisanje takvih informacija u skladu sa zakonom, mi ćemo bezbedno izbrisati ili uništiti podatke u skladu sa važećim zakonom i našom internom politikom.

To znači da ako odlučite da se odjavite sa našeg njuzletera, vaši lični podaci biće izbrisani bez daljeg odlaganja.

 

 1. Sa kim delimo vaše lične podatke?

 

Za obavljanje određenih aktivnosti obrade, ponekad se od nas traži da angažujemo neke spoljne prerađivače. Koristimo revizije informacija da identifikujemo, kategorizujemo i evidentiramo sve lične podatke koji se obrađuju van Fondacije. Na taj način se svi lični podaci, kao i informacije o aktivnostima obrade, obrađivačima i pravnim osnovama snimaju, pregledaju i lako im se pristupa.

Eksterna obrada uključuje, ali nije ograničena na:

 • IT sistemi i usluge,
 • Pravne usluge,
 • Ljudski resursi,
 • Usluge direktnog marketinga.

 

Obrađivači i podprocesori sa kojima delimo vaše lične podatke su:

 

PROCESOR ULOGA SEDIŠTE
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) Usluge e-pošte zasnovane na Cloud-u SAD
 

Google, Inc.

 

Analitika, praćenje i oglašavanje SAD
Youtube, LLC Analitika, praćenje i oglašavanje SAD
_______ IT usluge i

Održavanje IT sistema

_______
_______ Marketinške usluge _______

 

Prema zakonu, od nas se može tražiti da delimo određene informacije, uključujući vaše lične podatke, sa, na primer, državnim organima ili vladinim telima na njihov zahtev. U tom slučaju, vaša dalja saglasnost neće biti potrebna za deljenje vaših ličnih podataka u skladu sa takvim zahtevom.

 

Međunarodni prenos ličnih podataka

 

U određenim situacijama možemo preneti vaše lične podatke u zemlje koje nisu one u kojima živite. U pogledu takvih ličnih podataka, održavamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo obezbedili odgovarajući nivo bezbednosti.

 

Ako su vam potrebne dodatne informacije o ovim zaštitnim merama, kontaktirajte nas putem gdpr@visitns.rs.

 

Koristimo servere koji se nalaze u Srbiji.

 

 1. Vaša prava

 

Kao subjekt podataka čije lične podatke obrađujemo, imate sledeća prava:

 

pravo da budete informisani o prikupljanju i korišćenju vaših ličnih podataka,
pravo na pristup ličnim podacima koje imamo o vama,
pravo da se vaši lični podaci isprave ako je bilo koji od njih nepotpun ili netačan,
pravo da budete zaboravljeni, tj. pravo da tražite od nas da izbrišemo ili odložimo bilo koji od vaših ličnih podataka koje imamo,
pravo na ograničenje obrade vaših ličnih podataka,
pravo na prenosivost podataka, u slučaju da ste nam dostavili svoje lične podatke, a ti podaci se obrađuju na automatizovana sredstva, imate pravo da od nas zatražite kopiju takvih ličnih podataka, kao i da se ti podaci prenesu na kontrolor podataka treće strane,
pravo na prigovor na korišćenje vaših ličnih podataka u slučaju da je obrada zasnovana na našem legitimnom interesu, kao i ako se obrada vrši u svrhu direktnog marketinga, što uključuje i profilisanje.

 

Da biste ostvarili bilo koje od ovih prava, kontaktirajte nas putem gdpr@visitns.rs.

 

 1. Kako održavamo bezbednost ličnih podataka?

 

Da bismo zaštitili lične podatke koje prikupljamo i obrađujemo, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere osmišljene da osiguraju nivo bezbednosti koji odgovara riziku obrade vaših ličnih podataka.

Imajte na umu da nijedan metod prenosa preko interneta ili metod elektronskog skladištenja nije 100% siguran. Stoga ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost ili poverljivost.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa bezbednošću na našem veb-sajtu, možete nas kontaktirati putem gdpr@visitns.rs.

 

 1. Promene Politike privatnosti

 

Zadržavamo pravo da s vremena na vreme ažuriramo našu Politiku privatnosti po sopstvenom nahođenju. Sve promene će stupiti na snagu nakon objavljivanja na našem veb-sajtu, pa vas stoga upozoravamo da periodično pregledate našu Politiku privatnosti.

Ako ste nam dali svoju adresu e-pošte, možemo vam poslati obaveštenje o ovim promenama.

U slučaju da se ne slažete sa izmenama naše Politike privatnosti, odmah prestanite da koristite naš veb-sajt.

 1. Kontaktirajte nas

 

U slučaju da želite da iskoristite neko od prava koja imate kao subjekt podataka, ili imate pitanje u vezi sa politikom privatnosti, kontaktirajte nas putem gdpr@visitns.rs.

 

Scroll to Top