unesco-seeklogo

Rezultati ankete o Dočeku

OPIS ISTRAŽIVANJA I METODOLOGIJA

Sedmi po redu Doček 31. decembra i 13. januara održan je u realizaciji Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture”. Ovaj u Evropi jedinstven događaj sa fokusom na audio-vizuelnu umetnost i muzički program, tokom prethodnih šest godina bio je održan na gotovo 100 lokacija u gradu, uključujući Podgrađe Petrovaradinske tvrđave, Sinagogu, Distrikt, Crkvu Imena Marijinog, Reformatsku crkvu, SKCNS Fabrika, mrežu kulturnih stanica, i mnoge druge. Doček je, uz Kaleidoskop kulture, Novom Sadu doneo nagradu za Najbolji evropski trend brend u oblasti kulture, u novembru 2021. godine, u Drezdenu.

Tokom Dočeka 2024, sprovedeno je uzastopno ispitivanje posetilaca događaja. Na ovaj način, kroz longitudinalnu studiju i konstantan monitoring tokom godina, kontinuirano se prati kvalitet organizacije i zadovoljstvo posetilaca, uz stalne inovacije i poboljšanja na osnovu dobijenih povratnih informacija.

Osnovni ciljevi istraživanja posetilaca programa i događaja u okviru Dočeka 2024:

1. Utvrđivanje profila posetilaca kulturnih događaja i programa;

2. Istraživanje načina informisanja o kulturnim događajima i programima ;

3. Istraživanje dominantnih motiva posete kulturnih događaja i programa;

4. Istraživanje percepcije pojedinih komponenata organizacije događaja od strane posetilaca;

5. Utvrđivanje mišljenja o pojedinim specifičnostima Dočeka u odnosu na tradicionalne načine organizovanja dočeka Nove godine;

6. Dobijanje informacija o ukupnom zadovoljstvu/ukupnoj oceni događaja i nameri da se događaj preporuči drugima.

Istraživanje posetilaca kulturnih događaja i programa u okviru programa izvršeno je terenskim anketiranjem na različitim događajima u okviru Dočeka u periodu od 31. decembra 2023 do 14. januara 2024. godine, sa fokusom na glavne događaje 31. decembra 2023. i 13. januara 2024. godine. Anketiranje su vršili obučeni anketari (studenti Univerziteta u Novom Sadu) uz nadzor članova tima za evaluaciju Evropske prestonice kulture. Anketiranje je vršeno tokom i neposredno nakon događaja, uz pomoć ankete instalirane na tabletima, a učešće ispitanika je bilo dobrovoljno i volonterski.

Originalni upitnik je dostupan na OVOJ adresi.

KARAKTERISTIKE UZORKA/POSETILACA DOGAĐAJA

Uzorak čini 56.26% žena i 43.74% muškaraca. Prosečna starost ispitanika u uzorku je 38.19 godina, a raspon godina je između 19 i 72 što govori o tome da su kulturni događaji bili posećeni od strane svih starosnih kategorija ispitanika, kao i prethodnih godina. Deca nisu obuhvaćena anketiranjem kako bi se ispoštovali metodološki principi istraživanja. Kada je reč o obrazovanju, najdominantniji su ispitanici koji su završili fakultet (37,99%), a potom oni koji su završili srednju školu (33,88%).

Kada je reč o navikama posete kulturnih događaja, najveći broj ispitanika ih posećuje jednom mesečno (43,33%) i jednom u nekoliko meseci (31.01%).

U analiziranom uzorku 68.99% čine stanovnici Novog Sada. Oko četiri procenta (3,9%) činili su stanovnici Beograda, a između dva i tri procenta stanovnici Sremske Kamenice i Sremskih Karlovaca. Većinu ostalih posetilaca činili su stanovnici vojvođanskih mesta i drugih mesta u Srbiji.

REZULTATI ISTRAŽIVANjA

Da li ste prvi put bili na Dočeku?

· Da

· Ne, bio/bila sam jednom

· Ne, bio/bila sam više puta

Iz dobijenih odgovora uviđa se da Doček poseduje tradiciju, atraktivnost i izuzetan potencijal za rast poseta. Veći deo ispitanika je već bio na Dočeku nekoliko puta, oko trećine ispitanika izjavljuje da su bili prisutni na manifestaciji jedanput, dok je značajan procenat onih koji su prvi put na manifestaciji.

Koja je vaša prva asocijacija na Doček u Novom Sadu?

Dominantne asocijacije posetilaca na Doček su muzika i zabava uz kvalitetan i raznovrstan program, potom lokacija (Podgrađe Petrovaradinske tvrđave) koja se kao autentičan toponim povezuje sa svetlosnim efektima, Evropska prestonica kulture kao nosilac događaja, posećenost, specijalni efekti, te druženje i zabava uz porodicu i prijatelje.

Kako ste čuli za Doček i putem čega ste se informisali o koncertima?

· Putem društvenih mreža Novi Sad – Evropska prestonica kulture, Doček i drugih

· Putem veb-sajtova Novi Sad – Evropska prestonica kulture, Doček i drugih

· Putem digitalnih kanala komunikacije Turističke organizacije Novi Sad

· Putem bilborda

· Putem štampanog materijala

· Putem TV-a i radija

· Od prijatelja, porodice, kolege

· Ostalo

Koji je bio razlog Vašeg dolaska?

Odgovori:

· Drugačiji programski koncept

· Žanrovska raznolikost muzičkih nastupa

· Nezaboravan audio-vizuelni doživljaj

· Drugo

Najveći deo ispitanika istakao je drugačiji programski koncept i inovativnost programa kao ključan razlog dolaska, što govori da je Doček prepoznat kao događaj koji nudi novo iskustvo proslave. Značajan broj ispitanika naveo je žanrovsku raznolikost muzičkog programa kao povod posete, čime se ističe promišljenost samog koncepta događaja. Gotovo četvrtina ispitanih istakla je audio-vizuelni doživljaj koji je ključna karakteristika Dočeka, što ukazuje na to da je Doček unapredio ustaljeni koncept proslave, te pomerio fokus uobičajenog dočeka Nove godine. Preostali deo ispitanika naveo je posete kolega i prijatelja iz inostranstva, ili kombinaciju prethodno ponuđenih odgovora.

Da li ste posetili jedan događaj ili nekoliko njih?

Odgovori:

· Jedan događaju

· Nekoliko događaja

Velika većina ispitanika izabrala je opciju koja uključuje više različitih događaja, što odražava potrebu sugrađana i posetilaca za bogatim programom u novogodišnjoj noći, koju pruža Doček. Takođe, ovim se potvrđuje to da Doček obuhvata širok spektar interesovanja posetilaca. Manji procenat ispitanika odabrao je opciju posete jednom događaju, što može ukazivati na fokusiranost i pretenzije ka određenom izvođaču, potom na jednostavniju organizaciju i usmeravanje pažnje na jedan odabran aspekt Dočeka.

Ako znate da je Doček proglašen za Najbolji evropski trend brend u kulturi u Drezdenu 2021.godine – po čemu je Doček, prema Vašem mišljenju, poseban u odnosu na druge proslave Nove godine?

Ključni elementi koji čine Doček u Novom Sadu posebnim iz ugla ispitanika su raznolikost muzičkih žanrova; programski koncept koji nudi dve vrste umetnosti umesto uobičajenih koncerata u novogodišnjoj noći; zatim više lokacija održavanja čime posetioci mogu stvoriti posebnu dinamiku i autentičnost doživljaja tokom jedne, odnosno dve večeri; specijalni efekti kao zamena za vatromet; Podgrađe Petrovaradinske tvrđave koje je istaknuto kao jedan od ključnih elemenata Dočeka, a koji pruža poseban ambijent, sigurnost i specifičnu atmosferu; kultura i umetnost kao učestale poveznice za Doček; prilagođenost svim starosnim grupama i porodičnim posetama; dobra organizacija događaja, dok deo ispitanika navodi multikulturalnost i prednost besplatnih programa kao posebne odlike Dočeka.

Za Doček je u poslednjih sedam godina značajno umanjen broj incidenata u gradu 31. decembra. S tim u vezi, da li biste preporučili Doček za porodične posete?

Odgovori:

· Da, smatram da je ovakav koncept Dočeka bezbedniji za sve generacije

· Ne mislim da je ovakav koncept Dočeka bezbedan

Primetan je visok nivo pozitivnog iskustva i preporuka za Doček Nove godine u Novom Sadu u kontekstu porodičnih poseta. Prema odgovorima, impresivnih 97.33% ispitanika izrazilo je pozitivan stav i preporučilo Doček za porodične posete. Ovo ukazuje na to da većina posetilaca ima pozitivno iskustvo i smatra da je Doček pogodan i bezbedan za porodične aktivnosti, što je ključno za privlačenje ovakvih poseta koje zahtevaju sigurno i prijateljsko okruženje. Visok procenat preporuka može ukazivati na pozitivna iskustva posetilaca tokom prethodnih Dočeka, uključujući dobru organizaciju, atmosferu i raznovrsne aktivnosti koje odgovaraju različitim članovima porodice, kao i  na poverenje posetilaca u organizatore Dočeka i njihovu sposobnost da obezbede siguran i ugodan događaj.

Ako uzmemo u obzir da je od nastanka Dočeka broj noćenja u Novom Sadu tokom decembra uvećan za 90%, a tokom januara čak 130%, u periodima kada se uobičajeno beleži slabija poseta turista, da li mislite da je Doček direktno doprineo ovom porastu?

Odgovori:

· Da, sigurno

· Verovatno

· Ne, mislim da su tome doprineli drugi faktori

Prema odgovorima, može se zaključiti da postoji dominantno viđenje među ispitanicima o snažnom uticaju Dočeka Nove godine na povećanje broja noćenja u Novom Sadu tokom decembra i januara. Većina ispitanika izrazila je čvrst stav da je Doček direktno doprineo povećanju broja poseta u Novom Sadu u pomenutom periodu, što ukazuje na to da je Doček shvaćen kao faktor privlačenja turista.

Prema Vašem mišljenju, koliko Doček doprinosi imidžu grada i razvoju turizma u Novom Sadu?

Odgovori:

· Mislim da je Doček jako važan za imidž i turizam Novog Sada

· Nisam siguran/na

· Mislim da Doček ne doprinosi navedenim aspektima

Postoji izuzetno visok nivo poverenja u doprinos imidžu grada i turizmuGotovo svi ispitanici izrazili su uverenje da je Doček jako važan u ovim sferama, što ukazuje na stav da Doček pozitivno utiče na nacionalnu i internacionalnu percepciju grada, te doprinosi turističkom razvoju.

S obzirom na to da se Doček 13. januara održava na više od 40 lokacija u gradu, koji kombinuju do sada nespojive prostore i muzičke žanrove, da li smatrate da Doček otkriva nove gradske toponime i nove prostore za kulturu?

Odgovori:

· Da, svakako

· Nisam siguran/na

· Ne

Značajna većina ispitanika smatra da Doček otkriva nove toponime i prostore za kulturu, te da više od 40 lokacija u gradu jesu prilika za istraživanje i otkrivanje novih lokaliteta u različitim delovima grada, a koji tokom Dočeka mogu dobiti namenu drugačiju od uobičajene.

Da li mislite da je obnovljeno Podgrađe Petrovaradinske tvrđave pogodna lokacija za promociju grada u okviru Dočeka?

Odgovori:

· Da, mislim da je to najbolja lokacija

· Verovatno, nisam siguran/na

· Ne, nije

Prema rezultatima, veliki broj ispitanika izrazio je pozitivan stav, smatrajući da je obnovljeno Podgrađe Petrovaradinske tvrđave najbolja lokacija za promociju grada u okviru Dočeka. Ovaj visok procenat ukazuje na jasnu i pozitivnu ocenu ove lokacije kao optimalnog mesta za promociju grada tokom Dočeka.

Novi Sad se nalazi na UNESCO listi Kreativnih gradova u oblasti novih i digitalnih umetnosti, s tim u vezi da li smatrate da je dobro što se umesto vatrometa za Novu godinu pojavljuju svetlosni efekti, ili bi trebalo organizovati vatromet po uzoru na svetske metropole kao što su Sidnej, Pariz, Beč, Berlin, London i drugi?

Odgovori:

· Smatram da su specijalni efekti više u skladu sa trenutnim imidžom Novog Sada

· Mislim da bi za Novu godinu trebalo organizovati vatromet po uzoru na druge svetske metropole

Većina ispitanika izrazila je stav da su specijalni svetlosni efekti više u skladu sa trenutnim imidžom Novog Sada. Ovaj rezultat sugeriše na podršku inovativnom pristupu u vidu svetlosnih efekata umesto tradicionalnog vatrometa. Manji, ali značajan broj ispitanika (37.04%) smatra da bi za Novu godinu trebalo organizovati vatromet po uzoru na druge svetske metropole, što može ukazivati na preferencije ka klasičnim novogodišnjim proslavama.

Ako uzmemo u obzir da je na Dočeku u Novom Sadu do sada realizovano više od 400 događaja, koji kombinuju dve vrste umetnosti, kroz dela i nastupe najvažnijih svetskih autora i umetnika, da li smatrate da Doček ima pozitivan i obrazovni uticaj na mlade?

Odgovori:

· Da, sigurno je da Doček ima pozitivan uticaj na mlade zbog svega navedenog

· Nisam siguran/na

· Ne, mislim da Doček ne utiče pozitivno na mlade

Značajan broj ispitanika izrazio je uverenje da Doček ima pozitivan i obrazovni uticaj na mlade. Ovaj rezultat ukazuje na široko rasprostranjeno uverenje da događaji na Dočeku doprinose pozitivnom razvoju mladih, a u prilog tome govore afirmisani umetnici iz različitih oblasti koji su bili deo Dočeka, a od kojih su neki i prvi put bili u Novom Sadu. Pored toga, ovaj broj pozitivnih odgovora ide u prilog značaju uključivanja različitih umetnosti u koncept Dočeka.

Ako znate da u realizaciji Dočeka učestvuje gotovo 2000 ljudi, u kojoj meri smatrate da je Doček važan za razvoj lokalne privrede i produkcije u Novom Sadu?

Odgovori:

· Smatram da je Doček veoma značajan za razvoj lokalne privrede i produkcije u Novom Sadu

· Nisam siguran/na

· Smatram da Doček ne doprinosi razvoju lokalne privrede i produkcije u Novom Sadu

Velika većina ispitanika izrazila je uverenje da je Doček veoma značajan za razvoj lokalne privrede i produkcije u Novom Sadu. Ovaj rezultat ukazuje na opšte pozitivan stav prema ekonomskim benefitima koje Doček donosi lokalnoj zajednici i na to da je prepoznat model održivosti ovakvog tipa događaja.

Posetio/la bih Doček i naredne godine

Odgovori: Na skali od 1 do 5 (1-uopšte se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem)

Analizirajući odgovore, zaključak je da postoji visok nivo oduševljenja i interesovanja za ponovni dolazak naredne godine. Određeni broj posetilaca dao je srednje ocene događaju što ukazuje na to da su zadovoljni Dočekom, ali da postoji mogućnost da ga ne posete naredne godine. Niske ocene malog broja ispitanika sugerišu na mogućnost razočarenja pojedinaca u pojedine aspekte događaja.

Doček je opravdao moja očekivanja

Odgovori: Na skali od 1 do 5 (1-uopšte se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem)

Većina posetilaca ima pozitivno mišljenje o Dočeku, a visok procenat onih koji su dali najviše ocene ukazuje na to da je događaj uspeo da zadovolji očekivanja većine posetilaca.

Zbog Dočeka sam počeo/la da posećujem proslave 13. januara

Odgovori: Na skali od 1 do 5 (1-uopšte se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem)

Većina ispitanika izrazila je visok ili vrlo visok nivo uticaja Dočeka na svoje navike posećivanja proslava 13. januara. Ovaj rezultat ukazuje na to da je Doček uspeo da privuče i zadrži pažnju velikog broja posetilaca, te stvori novu tradiciju u gradu. Značajan je broj onih koji su dali najvišu ocenu kada je reč o uticaju Dočeka na posetu proslavama 13. januara.

Smatram da Doček ima pozitivne efekte na prihode grada

Odgovori: Na skali od 1 do 5 (1-uopšte se ne slažem, 5 – u potpunosti se slažem)

Većina ispitanika izrazila je čvrsto uverenje da Doček ima pozitivne efekte na prihode grada, što ukazuje na to da je Doček prepoznat kao važan činilac u ekonomskom životu grada. Uzimajući u obzir i druge ocene koje su dali ispitanici, dolazi se do zaključka da većina posetilaca ima afirmativno mišljenje o doprinosima Dočeka u ovom domenu.  

Koju sveukupnu ocenu biste dali Dočeku?

Odgovori:  Na skali od 1 do 5 (1- veoma loše, 5 – odlično)

Ukupna slika ocena ukazuje na to da većina posetilaca ima veoma pozitivno mišljenje o Dočeku. Visok procenat odličnih i vrlo dobrih ocena sugeriše na to da manifestacija uspeva da zadovolji i premaši očekivanja većine publike.

Scroll to Top