unesco-seeklogo

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Muzej savremene umetnosti Vojvodine

Muzej savremene umetnosti Vojvodine muzeološko-istraživački pristupa čuvanju i izložbenoj prezentaciji dela savremene umetnosti druge polovine 20. i 21. veka, povezujući lokalnu umetničku scenu sa internacionalnom.

U muzejskom fondu nalaze se umetničke zbirke slika, skulptura, objekata i instalacija, grafika i crteža, konceptualne umetnosti, filma, videa i fotografije, intermedijskih i digitalnih radova, arhitekture, urbanizma i dizajna iz druge polovine 20. i početka 21. veka u Vojvodini, Srbiji, ali i dela inostranih umetnika, umetnica i umetničkih grupa. Pored toga Muzej prikuplja, sistematizuje i čuva bogatu bibliotečko i dokumentarno-arhivsku građu o svim protagonistima i pojavama relavantnim za istoriju umetnosti Vojvodine.

Muzej savremene umetnosti Vojvodine je usmeren ka sistemskom proučavanju i revalorizaciji istorije umetnosti druge polovine 20. i 21. veka u Vojvodini, Srbiji i regiji, kroz mnoge studijske, problemske, retrospektivne i monografske projekte, kojima se kroz nove pristupe i metode rada afirmišu značajne istorijske umetničke pojave i ličnosti, uz istovremeni kontunirani rad na edukaciji publike.

Pored uspostavljanja kontakata i saradnje sa mnogim istitucijama iz Srbije, regiona bivše Jugoslavije i šireg internacionalnog prostora, zadatak muzeja je i da ukazuje na nedovoljno afirmisane pristupe, marginalne ili alternativne tokove iz umetničke prošlosti uz istovremeni podsticaj savremene produkcije i prakse angažovanjem njenih aktera kroz tematske i samostalne izložbe, akcije, govorne programe, radionice, filmske projekcije, muzičke događaje i slično, namenjene stručnoj i široj javnosti.

Jedan od najuspešnijih srpskih producenata i di-džejeva upravo se vratio sa turneje u Indiji i stiže na Doček 13. januara: Space Motion & Tribe slušamo u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, koji će ugostiti fanove tehna i hausa po uzoru na svetski trend spajanja ovakvih prostora i elektronske muzike. Ovaj vizionarski producent i di-džej koji je svakog dana korak bliže svetskoj dominaciji, nastupiće sa svojim gostima di-džejevima iz zemlje i regiona, među kojima je i popularni italijanski di-džej Undercatt.

Scroll to Top