unesco-seeklogo

Sinagoga

Sinagoga

Novosadska sinagoga u Jevrejskoj ulici jedna je od četiri sinagoge koje postoje u našoj zemlji, građena početkom dvadesetog veka u stilu mađarske secesije, prema projektu peštanskog arhitekte Lipota Baumhorna. Sa njene obe strane podignute su zgrade – levo nekadašnja jevrejska osnovna škola, a sa druge strane zgrada jevrejske opštine, a sve tri građevine i danas čine skladnu arhitektonsku celinu.

Sinagoga više nije aktivna, a u velelepnoj građevini se danas održavaju brojni muzički programi i predstave, jer je bivša molitvena dvorana izuzetno akustična. Podignuta je 1909. godine, a od 1991. uvrštena je u prostorno kulturno-istorijsku celinu od velikog značaja i ima drugi stepen zaštite države Srbije.

Scroll to Top