Petrovaradinska tvrđava

Petrovaradinska tvrđava spada u red najočuvanijih i najlepših velikih fortifikacijskih objekata u Evropi, a pod zaštitu države stavljena je 1951. godine, od kada predstavlja kulturni simbol grada i turističku atrakciju. Na Tvrđavi se danas nalaze Muzej i Arhiv Grada Novog Sada, hotel i restorani, ateljei i galerije likovnih umetnika i umetnica, Akademija umetnosti, Astronomska opservatorija, Planetarijum […]

Petrovaradinska tvrđava Read More »