unesco-seeklogo

Chida Yasuhiro / Brocken

Chida Yasuhiro / Brocken

Svetlosna instalacija „Brocken” japanskog umetnika Chida Yasuhira će biti predstavljena na Petrovaradinskoj tvrđavi u noći 31. decembra u okviru vizuelnog programa Dočeka, kao deo projekta Tesla Light Gallery.

„Brocken 5.6”  je interaktivni objekat inspirisan misterioznim Brokenovim spektrom koji se javlja kada je sunce postavljeno direktno iza vas, razbijajući i rasipajući svetlosne zrake. Čida rekreira ovaj fenomen u velikoj metalnoj kocki u kojoj ručno izbuši preko 50 hiljada rupa. Koncentrisani snopovi svetlosti prodiru u mračni prostor i stvaraju iluziju da vas svetlost prati.

Metalna konstrukcija sa više od 50 hiljada rupa izbušenih ručno stvara prirodni svetlosni fenomen Brokenovog spektra koji se može pojaviti na maglovitoj planinskoj padini.

Chida Yasuhiro je rođen 1977. u Kanagavi, u Japanu. Diplomirao je arhitekturu. Stvara impresivne umetničke instalacije na teme svesti o prostoru koje su zasnovane na njegovim iskustvima iz aktivnosti kao što su planinsko penjanje, penjanje po ledu i speleokop. Između ostalih nagrada, izabran je za Artdek-ovih „Devet izvanrednih svetskih umetnika svetlosti“ zajedno sa Olafurom Elijasonom i Džej Tarelom (2019).

Foto: Toru Tsuji, Mira Chaloupka

Scroll to Top